×

Om oss

Strand barnehage er en privat 3 avdelings barnehage. Vi tilbyr kun heltidsplasser.

Vi ligger sentralt til på nedre Stabekk/Strand i Bærum. Barnehagen har en fantastisk beliggenhet nær sjøen, og med store grøntområder rundt. Det er tog og buss forbindelser i nærheten.

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er kl. 07.30-16.45. Barnehageåret går fra 1.august til 31.juli.

Vi holder stengt i romjulen, hele påskeuken, 5 planleggingsdager og 4 uker i juli.

Barnehagens avdelinger

Muslingen - 15 barn i alderen 1-3 år

Krabben - 18 barn i alderen 3-6 år

Kråkebollen - 17 barn i alderen 3-6 år

Grunnbemanningen består av 5 barnehagelærere, 6 assistenter og styrer

Barnehagens visjon og verdier

Visjon:

"STRAND BARNEHAGE - ET GODT STED Å VÆRE"

Verdier - TILLIT, TRYGGHET og ENGASJEMENT.

Hverdagen skal inneholde mye lek, spontanitet, fantasi, utforskning og glede.

Vi er opptatt av at barna skal oppleve gode relasjoner med alle rundt seg i barnehagen. Det er fokus på at voksne som jobber hos oss er næreværende og engasjerte i det enkelte barns trivsel og utvikling. Relasjonskompetanse er grunnleggende i vårt arbeid i barnehagen.

Barnehagen disponerer egen båt som vi bruker i det pedagogiske arbeidet med barna. Det er hovedsaklig de to eldste aldersgruppene som er med på båtturer.