×

Foreldreundersøkelsen 2022 - resultater

Foreldreundersøkelsen i Strand barnehage 2022

 

 

Strand barnehage Sa  (2022)

Ute- og innemiljø

4,6

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,9

Barnets utvikling

4,9

Medvirkning

4,6

Henting og levering

4,8

Tilvenning og skolestart

4,5

Tilfredshet

4,9