×

Foreldreundersøkelsen 2021 - resultater

Foreldreundersøkelsen i Strand barnehage 2020

 

 

Strand barnehage Sa  (2020)

Ute- og innemiljø

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,8

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,8

Barnets utvikling

4,8

Medvirkning

4,5

Henting og levering

4,7

Tilvenning og skolestart

4,7

Tilfredshet

4,8