×

Foreldreundersøkelsen 2023 - resultater

Foreldreundersøkelsen i Strand barnehage 2023

 

 

Strand barnehage Sa  (2023)

Ute- og innemiljø

4,7

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

4,9

Barnets utvikling

5,0

Medvirkning

4,7

Henting og levering

4,9

Tilvenning og skolestart

4,9

Tilfredshet

5,0