×

Foreldreundersøkelsen 2020 - resultater

Foreldreundersøkelsen i Strand barnehage 2020

 

 

Strand barnehage Sa  (2020)

Ute- og innemiljø

4,6

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

Barnets trivsel

5,0

Informasjon

4,8

Barnets utvikling

4,9

Medvirkning

4,6

Henting og levering

4,8

Tilvenning og skolestart

4,7

Tilfredshet

5,0