×

Foreldreundersøkelsen 2019 - resultater

Foreldreundersøkelsen i Strand barnehage 2019

 

 

Strand barnehage Sa  (2019)

Ute- og innemiljø

4,5

Relasjon mellom barn og voksen

4,9

Barnets trivsel

4,9

Informasjon

5,0

Barnets utvikling

4,9

Medvirkning

4,8

Henting og levering

4,9

Tilvenning og skolestart

4,9

Tilfredshet

5,0